BOEKEN EN PUBLICATIES


Westerlicht

In 1932 opende bejaardenhuis Westerlicht zijn deuren aan de Alkmaarse Hout. Ruim zeventig jaar later verhuisde de organisatie, ondertussen hernoemd tot Zorgspectrum Westerhout en uitgegroeid tot een moderne verzorgings- en verpleeginstelling, naar een luxe nieuwbouwcomplex. Het was reden voor de directie om een boek te laten maken dat de geschiedenis van ‘het oude Westerlicht’ vastlegde.

Voor het boek Westerlicht dook De Brigade in de archieven en werden tal van medewerkers geïnterviewd. Het resultaat is een 160 pagina’s tellend boek, dat méér is dan de geschiedschrijving van een bejaardenhuis uit Alkmaar. Plaatselijke ontwikkelingen worden in het boek afgezet tegen regionale en landelijke trends. Zo ontstaat een beeld van de opkomst en groei van de ouderenzorg in Nederland. Naast de tekst verzorgde De Brigade ook de vormgeving, fotografie en uitgave van Westerlicht.

Oud-directeur Hendrik-Jan Zeggelink: “Dit boek mag gezien worden. De auteur heeft een grote hoeveelheid gegevens moeten verwerken, zelf moeten zoeken in de kluis in Westerlicht, archiefonderzoek verricht en via interviews met bewoners en (oud)medewerkers een beeld moeten ontwerpen. [...] De inhoud van dit boek doet recht aan hen die zich door de jaren heen zo hebben ingezet en er toe hebben bijgedragen dat verleden, heden en toekomst naadloos in elkaar over kunnen gaan.”

Westerlicht. De geschiedenis van Zorgspectrum Westerhout.
160 pagina’s, gebonden, in kleur.
ISBN 90 810 2591 0
verschenen: december 2005

 

Tot heil der lijdende menschheid
In 2002 vierde het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, landelijk bekend vanwege het Brandwondencentrum, zijn 75-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan verscheen het 192 pagina’s tellende jubileumboek Tot heil der lijdende menschheid. De titel is een verwijzing naar het krantenverslag van de opening van het ziekenhuis in 1927 door Prins Hendrik der Nederlanden: “Beverwijk is ongetwijfeld een ziekenhuis rijk geworden, waarop het trots kan zijn. [...] Velen kunnen getuigen, dat hier een inrichting tot stand is gebracht, waarin goed en vruchtbaar werk verricht zal kunnen worden, tot heil der lijdende menschheid.”

Remco van Rijn deed de research voor het boek (archieven, interviews) en schreef de tekst. Wietske Lute verzorgde de vormgeving. Het verhaal van het Rode Kruis Ziekenhuis is zowel in tekst als vormgeving ingebed in een breder historisch kader, waarbij onder meer de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg, de groei van de regio IJmond en de invloed van de bezuinigingen van de overheid aan bod komen.

Naast het boek maakte De Brigade een gelijknamige tentoonstelling. Hierin was veel origineel materiaal van het boek te zien. Oud-directeur Peter Sluis reikte in oktober 2002 het eerste exemplaar van het boek Tot heil der lijdende menschheid uit aan Prinses Margriet der Nederlanden.

Dagblad Kennemerland: “Het jubileumboek [bestaat] niet alleen uit zeer gedetailleerde feiten, maar ook uit prettig weglezende anekdotes.”

Tot heil der lijdende menschheid. De geschiedenis van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.
192 pagina’s, gebonden, in kleur.
ISBN 90 901 6191 0
verschenen: oktober 2002

 

VBIJ 1972-2002: Dertig jaar pal voor een zee van ruimte
Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer (VBIJ) in 2002 verscheen het jubileumboek Dertig jaar pal voor een zee van ruimte.

Remco van Rijn schreef een kroniek van de VBIJ, op basis van archiefstukken, krantenartikelen en interviews met (oud-)bestuursleden. Ook redigeerde hij bijdragen voor het boek van leden van de vereniging. Wietske Lute tekende voor de vormgeving, die verwijst naar de eerste actiepublicaties van de VBIJ in de jaren zeventig.

In 2002 overhandigde VBIJ-voorzitter Marten Bierman in het Zuiderzeemuseum het eerste exemplaar van het jubileumboek aan staatssecretaris Van Geel van VROM.

VBIJ 1972-2002: Dertig jaar pal voor een zee van ruimte.
112 pagina’s, paperback.
verschenen: november 2002

 

Annie M.G. Schmidt Scheurkalender 2004
Wie is er niet opgegroeid met de verhalen en versjes van Annie M.G. Schmidt? Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en Ik ben lekker stout zijn onlosmakelijk verbonden met de jeugd van generaties Nederlanders. In 2003 stelde Remco van Rijn een scheurkalender samen met werk van Annie M.G. Schmidt. De kalender bevatte naast fragmenten uit de kinderboeken en kinderversjes ook citaten en liedteksten uit Annie’s werk voor volwassenen. Een door Frits Visser geschreven levensloop vormde de ruggengraat van de kalender, die zo in één jaar een unieke kijk gaf op het leven en werk van Neerlands beroemdste kinderboekenschrijfster.

Scheurkalender Annie M.G. Schmidt
Uitgeverij Interstat, Amsterdam
verschenen: november 2003


omhoog

Share

Meer lezen?
> Overzicht van artikelen
> Boeken en publicaties
> De Supersonische BoemCreative Commons License
Op alle teksten op deze site is een Creative Commons Licentie van toepassing.